Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości polegają na wykształceniu się u danej osoby nieprawidłowych cech osobowości, które utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie. Na wystąpienie zaburzeń osobowości wpływ mogą mieć różnego rodzaju problemy rodzinne np. brak rodzica, nieprawidłowe relacje w domu, dorastanie w warunkach społecznej patologii, ale także warunki genetyczne.

Pierwsze symptomy zaburzeń osobowości pojawiają się zwykle w późnym dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, chociaż rozpoznawane są najczęściej u ludzi dorosłych.

Wyróżnia się wiele typów zaburzeń osobowości, ale do najczęściej spotykanych należą: paranoiczna, schizoidalna, unikająca, zależna, z pogranicza (borderline), narcystyczna oraz anankastyczna. Podstawą leczenia zaburzeń osobowości jest psychoterapia dostosowana indywidualnie do potrzeb pacjenta.