Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony https://psychoterapie-online.com zwanej dalej Stroną Internetową.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem jestem ja, czyli Kamilla Pawłowicz-Saissi. Mój adres: 10-173 Olsztyn, ul. Leśna 14/10. Telefon: +48 517 607 268.
E-mail: kamillapawlowicz@yahoo.fr

Przykładam dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularza elektronicznego na Stronie Internetowej oraz zapewniam, że z należytą starannością dobieram i stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Użytkowników.

 

Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane mi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę. Rozumiem przez to przede wszystkim możliwość odpowiedzi na pytania zadane za pomocą formularza kontaktowego oraz umówienia na sesję terapeutyczną.

 

Udostępnianie danych, podmioty trzecie, hosting

Nie udostępniam nikomu danych osobowych podawanych w formularzu. Należy jednak dodać, że w momencie przesyłania formularza dane przetwarzane są na komputerach należących do Nazwa.pl sp. z o.o. (link https://www.nazwa.pl/kontakt/), która wykonuje dla mnie usługi związane z hostingiem i prezentacją Strony Internetowej. Serwery Nazwa.pl zapisują również informacje takie jak Państwa adres IP i godzinę każdego otwarcia Strony Internetowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania serwisu.

 

Okres przechowywania

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres konieczny do zrealizowania usługi.

 

Państwa prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  • sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych,

  • usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),

  • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku),

  • złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO),

  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 RODO),

 

Polityka Cookies

Aby uatrakcyjnić i zoptymalizować działanie Strony Internetowej stosujemy tzw. Cookies.

Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™ , Safari™, Chrome™, Firefox™, Opera™

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność Strony Internetowej może zostać ograniczona.